Aktiviteter og roller i haverne

Det sker i jeres fælleshave

Alle indgår i fællesskabet og inviteres til at tage del i organiseringen og støtte op om arrangementerne. Der er rig mulighed for at tage initiativ til nye aktiviteter, og alle gør deres bedste for at bidrage til fællesskabet.

Sæsonstart og – afslutning samt begynderkursus

Sæsonen skydes i gang med en fælles introduktionsdag i slutningen af april/starten af maj. Her præsenteres sæsonen og formatet, og der bliver mulighed for at tage det første spadestik i jorden. Deltagelse er obligatorisk. Derudover er du inviteret til at deltage i et grundkursus i maj, som er gratis og afholdes for alle, der ikke har erfaring med havedyrkning.

I slutningen af oktober eller begyndelsen af november slutter vi sæsonen af i fællesskab. Vi høster de sidste afgrøder og rydder op i haverne. Hvis det er muligt, lader vi kålplanterne stå i vintermånederne, så I fortsat kan høste af dem.

Se datoerne for opstart, grundkursus og afslutning for de enkelte haver under Find din fælleshave. Informationen opdateres løbende i takt med at vi færdiggør programmet.

Fællesspisning

I løbet af sæsonen arrangerer medlemmerne i fællesskab en række spisninger, hvor I samles ved langbordet i haverne og nyder et fælles måltid. Forinden har I taget del i at høste og forberede maden af jeres fælles afgrøder. Der er som udgangspunkt mulighed for fællesspisning 4-5 gange i sæsonen, men den enkelte fælleshave beslutter selv, om det skal være mere eller mindre.

Kurser

I løbet af sæsonen er det muligt at tilmelde sig kurser i eksempelvis fermentering. Da disse kurser ikke er inkluderet i prisen for haverne, skal de tilkøbes.

Informationsmøder i de nye haver

I løbet af januar og februar kommer vi til at afholde en række informationsmøder i de nyopstartede haver. Her vil alle tilmeldte få mere information om formatet for haverne og blive inviteret til at tage del i planlægningen af deres havefællesskab.

Datoerne kommer til at fremgå under de enkelte fælleshaver, så snart de er tilrettelagt.

Dem finder du i jeres fælleshave

Bag Fælleshaverne står en masse dedikerede og dygtige folk, som holder jorden næringsrig og sørger for, at haverne indbyder til at få fingrene i jorden.

Gartnerne

Gartnerne er ansat af Fælleshaverne og beslutter, hvad der skal dyrkes i delehaverne. De er til rådighed for medlemmerne i de enkelte havefællesskaber på udvalgte tidspunkter og har mange gode tips og tricks, som kan hjælpe til at få det bedste udbytte af afgrøderne. Hvor tæt skal squash plantes? Og hvordan bygger man bedst sit ærtehegn? Det er også gartnerne, som afholder en introduktionsdag i begyndelsen af hver sæson, og som deltager fem gange i hver dyrkningsgruppe for at give faglig vejledning.

Værterne

Værterne er grønne ildsjæle blandt medlemmerne, som hjælper med at skabe gode rammer i haverne og sørger for, at det rigtige udstyr og frø er til rådighed. De hjælper også med at passe og holde orden på fællesarealerne. Værterne byder nye medlemmer velkommen ved at vise rundt og fortælle om de lokale forhold. Værterne kender alt til haverne, og kan derfor også besvare praktiske spørgsmål. 

Tovholderne

Tovholderene er en lille gruppe medlemmer fra hver dyrkningsgruppe, som har meldt sig til at holde styr på deres respektive dele af fællesarealet. De har overblik over opgaverne og koordinerer med gartnerne, hvornår det er tid til at høste.

Fællesarrangørerne

Fællesarrangørerne står for sæsonens fællesspisninger og fester. Dette indebærer at sammensætte lækre menuer, invitere alle medlemmerne og sørge for, at dagens begivenhed forløber godt. Til introduktionsmødet vil I høre nærmere om fællesarrangementerne, samt hvad det indebærer at være fællesarrangør.

Medlemmerne

Medlemmerne har deres eget jordlod, som de har ansvar for at dyrke og passe. Fælleshaverne stiller frø og planter til rådighed, og medlemmerne kan frit sammensætte havens afgrøder. Som medlem lærer man hurtigt, at en tomat ikke blot er en tomat. Der er nemlig ofte mulighed for at vælge mellem flere forskellige sorter, så der kan høstes friske grøntsager i hele sæsonen. Du kan få et overblik over udvalget under Frø og planter.

Dyrkningsgrupperne

Alle medlemmerne tilhører en dyrkningsgruppe, hvor man i fællesskab er ansvarlig for at så, dyrke og høste afgrøder til glæde for alle medlemmerne. Hver dyrkningsgruppe består typisk af 35 medlemmer og dyrker hver sin type afgrøder. Under Haverne kan du læse mere om de forskellige dyrkningsgrupper.