Efterår og vinter? Se vores video med chefgartner Carla Prip om hvordan du anlægger nye bede om vinteren

Se video

Det formelle

Som deltager i en fælleshave har man både adgang til sin egen solohave og delehaverne, hvor man sammen dyrker og høster afgrøder. Når man køber 1 lod (som enkeltperson eller i deling med flere) får man derved 1 solohave og 1 andel af den fælles høst fra delehaverne.

Tilmeldingen skal ske senest d. 1. marts 2021. Når man har betalt og modtaget sin bekræftelse, har man sikret sig en plads for sæsonen. Sæsonen starter med en fælles opstartsdag i midt april, og slutter med et fællesarrangement cirka 1. november. Programmet annonceres før opstart.

Retningslinjer i haverne

Du tilmelder dig for en hel sæson, og det er et krav, at man passer sin solohave gennem hele sæsonen. Oplever vi, at du udebliver i en længere periode, skriver vi til dig. I værste fald ryddes haven. Alle deltager desuden i pasningen af delehaverne ved at deltage i minimum 5 fællesdage over sæsonen.

Af hensyn til regler for økologisk landbrug er det ikke muligt selv at medbringe frø, planter og pottejord. Derfor sørger vi for, at jorden er dyrkningsklar, og vi leverer et stort udbud af frøsorter.

På opstartsdagen vil der blive givet yderligere praktisk information, og I forventes at respektere retningslinjerne for vores fælles færden i haverne.

Kommunikation i haverne

Når du har købt en plads i en af fælleshaverne, vil kommunikationen fremadrettet foregå over app’en Fælleshaverne. Alle væsentlige beskeder og information findes på app’en og ligeså på en tavle i haverne. Du vil modtage høstmeldinger og anden information om fællesaktiviteter, workshops osv. På app’en kan du også finde et overblik over frø og planter, vejledninger til at opnå det bedste udbytte i haverne og opskrifter, som er inspireret af havernes afgrøder.