Det formelle

Som deltager i en fælleshave har man både adgang til sin egen solohave og delehaverne, hvor man sammen dyrker og høster afgrøder. Når man køber 1 lod (som enkeltperson eller i deling med flere) får man derved 1 solohave og 1 andel af den fælles høst fra delehaverne. I hver fælleshave er der 150 solohaver.

Tilmeldingen skal ske senest d. 24. april 2020. Når man har betalt og modtaget sin bekræftelse, har man sikret sig en plads for sæsonen. Sæsonen starter med en fælles opstartsdag i slut april/start maj, og slutter med et fællesarrangement cirka 1. november. Programmet for de enkle haver annonceres før opstart.

Retningslinjer i haverne

Du tilmelder dig for en hel sæson, og det er et krav, at man passer sin solohave gennem hele sæsonen. Oplever vi, at du udebliver i en længere periode, skriver vi til dig. I værste fald ryddes haven. Alle deltager desuden i pasningen af delehaverne ved at indgå i en dyrkningsgruppe og bidrage minimum 4-5 timer pr. måned som gennemsnit.

Af hensyn til regler for økologisk landbrug er det ikke muligt selv at medbringe frø, planter og pottejord. Derfor sørger vi for, at jorden er dyrkningsklar, og vi leverer et stort udbud af frøsorter.

På opstartsdagen vil der blive givet yderligere praktisk information, og I forventes at respektere retningslinjerne for vores fælles færden i haverne.

Kommunikation i haverne

Når du har købt en plads i en af fælleshaverne, vil kommunikationen fremadrettet foregå over app’en Fælleshaverne. Alle væsentlige beskeder og information findes på app’en og ligeså på en tavle i haverne. Her kan man holde sig orienteret og koordinere det fælles havearbejde i dyrkningsgrupperne. Du vil modtage høstmeldinger og anden information om fællesaktiviteter, nye frø osv. På app’en kan du også finde et overblik over frø og planter, vejledninger til at opnå det bedste udbytte i haverne og opskrifter, som er inspireret af havernes afgrøder. Fælleshavernes app er fortsat under udvikling, og alle tilmeldte vil modtage en mail, når den er klar til at blive downloadet.