Det formelle

Som medlem i en fælleshave har man både adgang til sin egen solohave og delehaverne, hvor man sammen dyrker og høster afgrøder. Når man køber 1 lod (som enkeltperson eller i deling med flere) får man derved 1 solohave og 1 andel af den fælles høst fra delehaverne. I hver fælleshave er der 150 solohaver.

Tilmeldingen skal ske senest d. 1. marts, og prisen er 2950 kr. Når man har betalt og modtaget sin bekræftelse, har man sikret sig en plads for sæsonen. Sæsonen starter med et introduktionskursus i april og slutter med et fællesarrangement i slutningen af oktober eller starten af november.

Retningslinjer i haverne

Du tilmelder dig for en hel sæson, og det er et krav, at man passer sin solohave gennem hele sæsonen. Oplever vi, at du udebliver i en længere periode, skriver vi til dig. I værste fald ryddes haven. Alle forventes desuden at tage del i pasningen af delehaverne ved at indgå i en dyrkningsgruppe, hvor man skal deltage mindst hver anden uge af cirka to timers varighed. I foråret skal haverne i særlig grad have en kærlig hånd, så vi får et spiseligt univers senere på sæsonen. Jo flere I møder op, jo sjovere bliver det, og jo hurtigere går det.

Af hensyn til regler for økologisk landbrug er det ikke muligt selv at medbringe frø, planter og pottejord. Derfor sørger vi for, at jorden er dyrkningsklar, og vi leverer et stort udbud af frøsorter.

På introduktionsmødet vil der blive givet yderligere praktisk information, og I forventes at respektere retningslinjerne for vores fælles færden i haverne.

Kommunikation i haverne

Når du er blevet medlem af Fælleshaverne, vil kommunikationen fremadrettet foregå over app’en Fælleshaverne. Alle væsentlige beskeder og information findes på app’en og ligeså på en tavle i haverne. Her kan man holde sig orienteret og koordinere det fælles havearbejde i dyrkningsgrupperne. Du vil modtage høstmeldinger og anden information om fællesaktiviteter, nye frø osv. På app’en kan du også finde et overblik over frø og sorter, vejledninger til at opnå det bedste udbytte i haverne og opskrifter som er inspireret af havernes afgrøder. Fælleshavernes app er fortsat under udvikling, og alle medlemmer vil modtage en mail, når den er klar til at blive downloadet.