Rådgivning og fællesskaber

Der er altid masser af initiativer, som det er helt frivilligt at deltage i. Der er både initiativer arrangeret af os, fx arbejdsdage og gartnerrunder – og initiativer arrangeret af vores glade dyrkere, som fx fællesdyrkning og fællesspisning.

Gartnerrådgivning og vidensdeling

Online platform: Vi har en lukket Facebook-gruppe, hvor vores gartner løbende besvarer spørgsmål i sæsonen. Her kan I gså dele erfaringer og lade jer inspirere af hinanden.

Denne gruppe fungerer også som jeres interne kommunikationsplatform. Vi anbefaler altid at være medlem af denne, da det både er her du kan stille spørgsmål – og her mange deler frivillige initiativer opstår.

Online gartnerseminar den 4.maj kl 19.30-20.30. Her afholder vi et online gartnerseminar og masser af tid til spørgsmål.

Gartnerrunde: Vi afholder gåture i haverne, hvor du har mulighed for at vise og spørge en gartner (eller andre havedyrkere på turen) om råd og vejledning. Lige nu har vi 3 datoer planlagt:

  • Den 22.maj
  • Den 19.juni

Eksempler på fællesgrupper

Fællesgrupperne skabes og styres af jer selv.

Fællesdyrkergrupper Ønsker I at dyrke grøntsager eller blomster i et fællesbed sammen med andre, kan I danne en fællesdyrkergruppe. Grupperne er helt frivillige og tilkøber de frø, de skal bruge i gårdbutikken. Vi stiller jordlodder gratis til rådighed for fællesdyrkergrupperne. Sidste år havde vi fx en hvidløgsgruppe, majsgruppe og en græskar-/squashgruppe.

Fællesvanding af forspirer i drivhus og ved afhærdning. Forspirer kan optage plads i vindueskarmen, og har man ikke mulighed for at forspire hjemme, kan det være godt at forspire i vores drivhus. Her laver nogle medlemmer fællesvandergrupper, der kan hjælpe hinanden med vanding af forspirer.