Lær at dyrke din egen øko have: Fælleshaverne lancerer snart nye digitale kurser.

Tilmeld nyhedsbrev

Haverne

Hos Fælleshaverne bliver du del af et selvorganiseret havefællesskab. Du tager del i at passe afgrøderne i delehaverne. Samtidig bliver du gartner i din egen solohave, hvor du i nærkontakt kan følge det enkelte frøs magiske vej fra spire til plante og mad.

Høsten fra solohaven og delehaverne plejer at være tilstrækkelig stor til at kunne række til en familie. Til tider kan der endda være overskydende grøntsager, som kan deles ud i omgangskredsen. Høsten er størst i de sene sommermåneder og i løbet af efteråret, men du skal forvente at bruge mest tid i haverne i løbet af foråret, når frø og planter skal i jorden, og hen over sommeren, hvor haverne bl.a. har brug for ekstra vand.

Fællesskabet

Det er deltagerne i de enkelte havefællesskaber, som driver haverne. Det vil sige, at I organiserer og udfører pasningen af delehaverne samt jeres fællesarealer og faciliteter. I løbet af sæsonen er det oplagt at arrangere fællesspisninger, hvor I sammen kan nyde noget af høsten.

Som i alle fællesskaber er der nogle, som har lyst og overskud til at tage lidt ekstra ansvar, og de inviteres til at tage en rolle som tovholder i dyrkergrupperne eller gå forrest med at arrangere fællesspisninger, passe fællesarealet, eller hjælpe med at holde styr på frø og planter. Andre har måske nok i at fokusere på dyrkningen. Det forventes dog, at alle byder ind til fællesskabet og som minimum passer deres egen solohave og deltager i pasningen af delehaverne i 4-5 timer om måneden.

Selvorganiseringen giver jer masser af mulighed for at sætte jeres præg på havefællesskabet, og det er samtidig med til at holde omkostningerne nede.

Fælleshaverne støtter op om det hele. Ud over at stille jord og faciliteter til rådighed hjælper vi jer med at lave de organisatoriske rammer, og tovholderne vil have tæt kontakt til og få faglig vejledning af gartnerne. Du kan læse mere om tovholderne og gartnernes funktion i haverne under Aktiviteter og roller i haverne. Her finder du desuden en beskrivelse af de andre roller, som du møder i haven.

Der er flere fordele ved at dyrke afgrøder sammen. Udover glæden ved fællesskabet giver en fælles indsats et større udbytte, som alle kan nyde. Høsten fra delehaverne byder på en bred vifte af afgrøder, hvor det er fordelagtigt at være flere om dyrkningen. I nogle tilfælde skyldes det, at afgrøden dyrkes bedst i større mængder, hvor der er bedre mulighed for bestøvning. I andre tilfælde kan det skyldes behovet for tildækning med insektnet. Delehaverne er også stedet, hvor man kan dele erfaringer og gode tips, som der kan blive glæde af i solohaverne.

Delehaverne

I delehaverne dyrkes der i dyrkningsgrupper. Alle er tilknyttet en dyrkningsgruppe, og grupperne har hver en fast ugentlig dyrkningsdag, hvor I mødes et par timer for i fællesskab at plante, så, luge, vande osv. Der findes fire dyrkningsgrupper, som fokuserer på hver sin type afgrøde:

  • Kålgruppen – her dyrkes alle korsblomstrede afgrøder. Der er fokus på de klassiske danske hovedkål og grønkål i flere varianter. Vi bruger fiberdug og net for at beskytte mod insekter.
  • Sydamerika – her nørdes de varmekrævende planter, som kan dyrkes i Danmark trods deres oprindelse under sydligere himmelstrøg. Det er majs, bønner og græskar, og nogle varianter af frilandsagurker mm.
  • Rødderne – her tager vi os af alle rodfrugterne. Kartofler, naturligvis, og alle klassikerne som gulerødder, pastinakker, rødbeder og nogle knap så vante som f.eks. skorzonerrødder.
  • Blomster-, løg- og porregruppen – her dyrker vi flere forskellige typer løg og porrer, og et flor af smukke blomster – både til buketter og til at spise. 

Høsten fra fællesdyrkningen deles blandt alle, så hver solohave får, hvad der svarer til 1 andel. Du får altså din del af afgrøderne fra alle fire dyrkningsgrupper uanset hvilken, du selv tager del i at passe.

Ved tilmelding kan du ønske den dyrkningsgruppe, du foretrækker at blive en del af. Vi kan ikke garantere, at alle får deres ønske opfyldt. Jo tidligere du tilmelder dig, desto større er sandsynligheden for, at du får den gruppe, du ønsker.

I løbet af sæsonen deltager Fælleshavernes gartnere på 5 dyrkningsdage i hver gruppe og bidrager med deres faglige viden. Gartnerdagene i foråret vil primært have fokus på at plante og så de mange afgrøder, mens der til gartnerdagene i efteråret vil være bedre tid til at tage forskellige gartnerfaglige temaer op, hvis der er interesse for det.

Solohaverne

I din egen have sætter du selv tempoet og ambitionsniveauet. Du har gennem hele sæsonen fri adgang til din have og de redskaber, fiberdug, insektnet m.v., som du måtte få brug for. Der vil være et udvalg af frø og planter til rådighed, og du bestemmer selv, hvilke af disse, du vil dyrke. Der er blandt andet krydderurter, salater, ærter og buskbønner. På grund af det økologiske sædskifte kan du ikke dyrke kål og kartofler i din solohave – de dyrkes i delehaverne. Alt hvad du høster i solohaven, kan du frit tage med hjem.

Har du brug for råd og vejledning kan du spørge en af Fælleshavernes gartnere, som vil være til at træffe i løbet af sæsonen. Eller du kan udveksle idéer og erfaringer med dine havenaboer. Er du helt uerfaren i havedyrkning hjælper vi dig i gang med et grundkursus i starten af sæsonen.

I kan vælge at være flere om at dele en have, så I sammen eller på skift kan komme forbi og se til den. I kan alle tage del i fællesdyrkningen, og I vil dele jeres andel af den fælles høst. Høsten plejer at være tilstrækkelig stor til at kunne række til en familie med overskydende grøntsager.

Tid i haven

I delehaverne forventes det, at alle bestræber sig på at møde op til dyrkningsdagen i 2 timer mindst hver anden uge. Det vil sige 4-5 timer pr. måned som gennemsnit. I maj måned er det nødvendigt at være der lidt mere, når haven skal etableres, og så eventuelt lidt mindre i efteråret. Dyrkergrupperne har forskellige mødedage og -tider, så vælg en gruppe, hvor tidspunktet passer dig. Hvis du af og til ikke har mulighed for at komme til en dyrkningsdag, kan du løse opgaver på egen hånd på et andet tidspunkt i ugen, som passer dig bedre. Efter hver dyrkningsdag skriver gruppen en række opgaver på app’en, så du ved, hvor du kan tage fat.

Vær opmærksom på, at du også bruger tid på at høste. I slutningen af juni er den første høst klar. Derefter bliver høsten meldt ud 1 gang om uge. Via app’en får du besked på, hvilke afgrøder og hvor mange pr solohave, du kan høste. Det er dig selv, som høster din egen andel.

Solohaven skal du forvente at tilse minimum én gang om ugen, og der kan være tørre perioder, hvor der er brug for at vande oftere. Erfaringen viser, at de fleste bruger minimum 2-3 timer om ugen i deres solohave i forårs- og sommerperioden og cirka 1-2 timer i efteråret. Hvis du er væk på ferie i en periode, må du få andre til at passe haven. Måske du har venner eller familie, som kan hjælpe, eller du kan lave en aftale med nogle af de andre havedyrkere om, at I hjælper hinanden.