Mere natur skaber trivsel blandt Coloplasts medarbejdere

Coloplasts udendørsarealer er gået fra græs til køkkenhave. Til stor glæde for kok og køkkenchef hos Coloplast i Humlebæk, Line Verner: “»Det er superhyggeligt at gå herude og have hænderne i jorden igen.” Med til køkkenhaven hører også kompoststationer.

“Vi har et klart ønske om at skabe nogle mere attraktive rammer for vores medarbejdere og løfte trivslen på arbejdspladsen,” siger Jesper Kalenberg, senior vice president i Coloplast, som sammen med sine kolleger i Sustainability og Facility Management har drevet projektet. Han fortsætter: 

“Naturen kan være et vigtigt og meget håndgribeligt element i dét at skabe en attraktiv arbejdsplads. Vores kolleger kan nu gå tur i frugtlunden på vores walk & talk-stier holde udendørsmøder blandt vilde blomster. Samtidig kan de få spændende smagsoplevelser i kantinen i form af nyhøstet grønt fra vores køkkenhaver. Det er alle skridt på vejen mod en bedre og sjovere arbejdsplads.”  

“Og så har vi gjort tingene ordentligt. Foruden at skabe en mere attraktiv arbejdsplads dyrker vi nænsomt, bruger herboende kulturer samt understøtter den lokale biodiversitet og naturens eget økosystem.” 

I 2022 blev de 15 hektar således gjort vildere – med blomsterenge med hjemmehørende arter og værtsplanter, frugtlunde og bistader, samt en køkkenhave tæt på kantinen, hus Coloplast i Humlebæk. Der er også blevet plads til en 1,5 kilometer lang walk and talk-sti.

Maria Viskum, senior media and e-commerce manager hos Coloplast, siger: “Det giver sådan et godt afbræk at komme herud og få noget frisk luft til hovedet – også selvom årstiden endnu ikke har begunstiget os med farverige blomster, grønne træer og buske med bær. Men bare det at komme ud og gå – enten med kolleger eller alene – er rart.”

Afsættet for projektet er foruden at bringe mere natur i spil, også at skabe mere trivsel hos virksomhedens 1.100 medarbejdere, fortæller Maria Viskum:

“Man bruger jo mange timer på sit arbejde, så selvfølgelig skal det også helst være et sted, man trives. Den trivsel forøger de her ture – især om sommeren, når de vilde blomsterenge farver skråningerne og det summer med bier, fuglekvidder og en masse liv, som vi slet ikke oplevede før.”

Samtidig udgør projektet en konkret indsats, som medarbejderne kan spejle virksomhedens grønne værdier i.

Læs mere om casen i en artikel i Politiken