Idrættens Hus bringer naturen tættere på over 50.000 gæster

Bugnende køkkenhaver med alverdens grøntsager. Uderum med vilde danske blomster. Atriumgårde med smukke buske, blomster og urter, hvor alle sanser kommer i spil – og som samtidig er levesteder for blandt andet sommerfugle og bier. Et grønnere idrætsliv starter hos Idrættens Hus i køkkenhaven.

”Vi råder ikke over kæmpestore arealer, men vi vil gerne bringe det vi har i spil for alle vores gæster og foreninger. Vi er overbeviste om, at vi med endnu flere grønne, selvdyrkede tiltag i vores restauranter, demonstration af lokal, herboende natur og sanse- lige uderum kan skabe en unik gæsteoplevelse og samtidig tage et medansvar for at inspirere til natur, sundhed og trivsel i dansk idræt,” siger hoteldirektør Anne Mette Kyhn.

Sammen med sine kolleger og Danmarks Idrætsforbund har hun drevet projektet med at bringe naturen tættere på de mere end 50.000 besøgende i Brøndby, fra blandt andet Danmarks Idrætsforbunds tusindvis af klubber og foreninger. Tiltag som køkkenhaver og vilde uderum er med til at styrke gæsteoplevelsen og sprede grønne ringe i vandet.

”Vi vil arbejde konkret for en grønnere idræt og samtidigt skabe meningsfulde oplevelser med initiativer, der understøtter sundhed og trivsel med naturen som omdrejningspunkt”, siger Anne Mette Kyhn.